es ca

La separació dels pares és pels infants i pels adolescents un esdeveniment molt significatiu, que els genera canvis i contrarietats en les seves vides. La psicòloga infantil andorrana Maria Àngels Babot ofereix uns serveis especialitzats entorn a aquesta problemàtica, amb l’objectiu de pal·liar les seves conseqüències.

L’acompanyament psicològic del nen/a i de l’adolescent en cas de separació o divorci dels pares

Quan els pares se separen, quines conseqüències psicològiques poden desencadenar-se en el nen/a i/o l’adolescent?

Adaptar-se a una nova situació familiar

Aquests canvis significatius i dificultats es manifesten i es reflecteixen en la vinculació entre pares i fills/es. Els menors s’han d’adaptar a una nova situació familiar que els resulta complicada.

El víncle de l’estabilitat emocional

El vincle és una relació afectiva que els menors estableixen amb els seus progenitors i que els garanteix l’estabilitat emocional en el seu desenvolupament. És un lligam que els impulsa a buscar la proximitat i el contacte amb els seus pares al llarg del temps. És un mecanisme innat mitjançant el qual els menors cerquen seguretat.

La divisió de les figures de referència

En les ruptures de parella, els menors deixen de gaudir de la protecció dels dos progenitors com a nucli, i han d’adaptar-se a l’absència d’un d’ells, provocant-los-hi una desestabilització emocional produïda per la divisió de les figures de referència.

El correcte desenvolupament psicosocial del nen/a

La disgregació del nucli familiar, generalment, comporta per als fills/es un patiment psicològic, malestar, sentiments d’ambivalència, conflicte de lleialtat... que poden generar una simptomatologia necessària de detectar i de tractar per a afavorir i garantir el bon desenvolupament psicosocial del nen/a.

La manca de comunicació parental

En els casos en que entre els progenitors, la comunicació és nul·la o bé conflictiva, les repercussions psicològiques que manifesten els menors augmenten, i també les divergències per a arribar a acords consensuats sobre el procés evolutiu dels fills/es.
Degut a les dificultats anomenades, que es presenten durant els processos de separació, des de Vincles. Centre d’Atenció Psicològica, s’ha considerat de primordial importància oferir uns serveis especialitzats per abordar aquestes problemàtiques que es produeixen al efectuar-se algun tipus de modificació en el nucli familiar i que afecten als fills/es.

Separació o divorci. Els serveis de psicologia infantil oferts per Vincles Andorra

Els serveis

Els serveis especialitzats que ofereix Vincles Centre d’ Atenció Psicològica a Andorra per a abordar i tractar aquestes diverses problemàtiques són:

Espai de mediació familiar

L’espai de mediació familiar està adreçat a parelles que han iniciat o bé volen iniciar un procés de separació, i necessiten un lloc neutral i professional per poder plantejar i resoldre les diferents o possibles dificultats/problemes que poden sorgir o han sorgit com a conseqüència de la decisió.

Projecte Vincles

També ofereix el servei anomenat Projecte Vincles, adreçat als casos de separacions més complexes, és a dir, quan es presenten dificultats i/o obstacles per establir un determinat tipus de custòdia, el compliment del règim de visites dels progenitors i família extensa, situacions de risc per als infants..., amb l’objectiu de garantir els drets i la protecció dels menors.

Espai d’entrega i recollida dels menors

Espai neutre i transitori per al lliurament i recollida dels menors, amb supervisió professional, per aquelles situacions en que la comunicació entre els progenitors és nul·la o bé perjudicial.

En aquest espai es proposarà als pares un treball d’apropament, per tal d’iniciar un diàleg òptim entre ells en benefici dels menors. Aquest treball tindrà un nombre determinat d’entrevistes.

Des de Vincles. Centre d’Atenció Psicològica s’atenen casos derivats de la Seu de la Justícia, d’ Organismes Oficials o bé a nivell particular.
Per poder desenvolupar els diferents projectes, des del Centre es contempla la conciliació dels horaris dels serveis amb els dels propis pares i fills/es, incloent-hi els caps de setmana i els festius.

Els objectius generals del Projecte Vincles

1. Atendre, prevenir i tractar la conflictivitat familiar.
2. Treballar la integració de la nova situació familiar dels menors.
3. Preservar i vetllar la relació de l’infant amb els seus progenitors amb la finalitat de no afectar al seu procés evolutiu.
4. Disminuir les repercussions psicològiques en els menors.
5. Garantir la confidencialitat de la relació entre els menors i els seus progenitors i/o família extensa.
6. Permetre als menors conèixer i estar en contacte amb els seus orígens.

 Els objectius específics del Projecte Vincles

1. Respectar i garantir la història de vida dels menors.
2. Fomentar o bé de reforçar la comunicació entre els progenitors en benefici dels menors.
3. Establir o bé mantenir la vinculació entre pares i fills/es o bé família extensa.
4. Assessorar als pares de com resoldre problemes quotidians amb els menors: normes, límits, transmissió de valors.......
5. Garantir per part dels progenitors la satisfacció de les necessitats bàsiques dels menors.

La metodologia

• Visites supervisades: realització de visites entre fills i/o filles i pare o mare no custodi, o bé família extensa, que es poden dur a terme dins o fora del Centre. Es tracta de situacions de menor risc per als menors i són de caràcter habitual. En aquest cas, les visites poden tenir una durada de dues hores.

• Visites tutelades: en situacions d’alt risc per als menors, hi haurà la presència constant d’un professional a la sala i la visita tindrà una durada màxima d’una hora. Aquests tipus de visites són de caràcter excepcional i s’han de plantejar i assolir uns objectius fixats en un curt període de temps. Si no hi ha una evolució favorable, se suspendrà la utilització del Servei.

• Realització d’entrevistes amb els progenitors i/o els familiars implicats en el règim de visites.

• Comunicació al Ministri Fiscal, la Batllia o qualsevol altre Organisme Oficial de com es desenvolupen les visites, les incidències que es puguin produir, les propostes per modificar i la necessitat d’interrompre o finalitzar la utilització dels Serveis Especialitzats del Centre.

El Centre d’ Atenció psicològica andorrà Vincles

Vincles, el seu Centre d’ Atenció psicològica en el centre d’ Andorra la Vella

Per a superar les conseqüències d’una separació o divorci dels progenitors, Maria Àngels els proposa una teràpia per a nens i adolescents a Andorra la Vella:

BABOT SALVADÓ, M. ÀNGELS
VINCLES CENTRE D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Av. Meritxell 9, 4t pis 7a porta
ANDORRA LA VELLA

Vol reservar una consulta al Centre d’ Atenció psicològica Vincles Andorra?
Per a obtenir més informació sobre Vincles Andorra, les teràpies psicològiques infantils en cas de separació o divorci dels progenitors, o per a concertar una visita o qualsevol altra demanda, no dubti en telefonar a Maria Àngels BABOT : 331 784 / 860 710 o bé contactar amb ella per correu electrònic a vinclesandorra@gmail.com. La psicòloga rep a la seva consulta de dilluns a divendres de 9h a 21h.

L’acompanyament psicològic del nen/a i de l’adolescent en cas de separació o divorci dels pares

09.11.2018

La separació dels pares és pels infants i pels adolescents un esdeveniment molt significatiu, que els genera canvis i contrarietats en les seves vides. La psicòloga infantil andorrana Maria Àngels Babot ofereix uns (...)

Llegir més