es ca

Necessita un psicòleg forense a Andorra? La funció de la psicòloga forense al realitzar un peritatge psicològic és descriptiva i informativa, per tant ha de ser completament neutral. No pot emetre opinions personals sense base científica, ni opinions professionals sense una exploració psicopatològica apropiada i no pot emprar una metodologia inadequada. A continuació, la psicòloga forense andorrana Maria Àngels els explica en què consisteix un informe pericial psicològic en l’àmbit civil i familiar. Pot contactar si vol més informació o contractar alguns dels seus serveis.

Civil

Un peritatge psicològic al Principat amb la psicòloga forense andorrana Maria Àngels

Maria Àngels, psicòloga forense al Principat, li ofereix una definició de l’informe pericial psicològic, conegut també com peritatge psicològic i les funcions d’una psicòloga forense.

Què és un peritatge psicològic?

Una definició

La pericial psicològica neix en funció d’una necessitat. Segons les preguntes jurídiques específiques (valoració de l’establiment de guàrdia i custòdia; repercussions psicològiques després d’haver viscut un fet traumàtic ...), el psicòleg forense a Andorra per a realitzar un informe pericial psicològic ja sigui civil o no, analitza tota la informació que s’aporta i la que obté mitjançant l’exploració psicològica de la persona i / o persones objecte d’estudi, fins i tot, dels professionals relacionats amb el cas (metges, familiars, psiquiatres, tutors). També administra proves psicològiques per reforçar les conclusions forenses que responen a les qüestions jurídicament sol·licitades.

Quan es necessita una avaluació forense?

Quan s’ha arribat a una situació límit o bé està imputat. Una avaluació psicològica forense pot proposar-se quan un advocat o advocada creu que pot ser beneficiosa per a la defensa del seu client o bé quan l’ Honorable Sr./ Sra. Batlle ho demana per tal d’entendre de manera més òptima les raons o els aspectes implicats en un determinat cas.

Les funcions d’una psicòloga forense al Principat

Les funcions de la psicòloga forense andorrana explicades per Maria Àngels

La pràctica professional pot sol·licitar-la un advocat, els òrgans judicials (Fiscalia, Tribunals, Hbles. Srs/ Sres. Batlles) o bé un particular.

Quan es realitza un informe pericial psicològic en l’àmbit civil o en un altre, algunes de les funcions de la psicòloga jurídica forense són:

 • Avaluació i diagnòstic: establir les condicions psicològiques de les persones jurídicament implicades en una causa.
 • Assessorament i orientació com a experta als òrgans judicials.
 • Intervenció, disseny i desenvolupament de programes i serveis per a la rehabilitació, tractament i integració de les persones jurídicament implicades en una causa.
 • Mediació.
 • Prevenció: estudis i investigacions per a la prevenció en grups de risc, preparació de campanyes contra la violència de gènere... .

La perit psicòloga pot actuar com a assessora dels advocats, per a que els arguments jurídics s’acompanyin de coneixements de la psicologia.

Els àmbits d’intervenció

Una avaluació pericial psicològica pot ser sol·licitada en diferents àmbits judicials:

 • Civil: establiment de guàrdia i custòdia i règim de visites; conflictes i manipulacions durant la decisió del tipus de custòdia; avaluació de personalitat i estat mental...
 • Penal: avaluació de personalitat i estat mental; bullying; detecció de simulació; validesa i credibilitat del testimoni; agressions i abusos sexuals; víctimes de violència de gènere; valoració de la capacitat volitiva i cognitiva; detecció de simulació; seqüeles psicològiques després d’un fet traumàtic; avaluació del risc en casos de violència (agressors), delinqüència juvenil.
 • Laboral: mobbing; invalidesa laboral.
 • Administratiu: recursos administratius.

Seguidament Maria Àngels li exposa més en detall el cas particular dels informes pericials psicològics en l’àmbit civil i familiar a Andorra. Si vostè està interessat en contractar els seus serveis o vol més informació, no dubti en contactar-la, li deixem la informació de contacte de la psicòloga forense de referència al Principat més avall.

Un informe pericial psicològic en l’àmbit civil i familiar a Andorra

Les demandes més habituals en l’àmbit civil i familiar

La pericial psicològica es requereix en diferents àmbits del Dret. En Dret Civil, un perit forense assessora sobre desajustos psíquics, deficiències o malalties mentals, danys psicològics i morals.
En l’àmbit del Dret de Família, el perit forense informa sobre els criteris d’avaluació del règim de guàrdia i custòdia, analitza els recursos de la família per a evitar o disminuir els possibles riscos en menors, orienta sobre l’establiment del règim de visites dels menors, assessora sobre separacions i / o divorcis.

En l’àmbit civil

Les demandes més habituals per a la realització d’un informe psicològic pericial en l’àmbit civil a Andorra, segons la psicòloga forense Maria Àngels, són:

 • Valoració en responsabilitat civil i / o capacitat de obrar (valoració de les característiques psicològiques adequades per a realitzar, de manera eficaç, actes o negocis jurídics) .
 • Incapacitacions totals o parcials (valoració psicològica dels dèficits cognitius i / o psicopatologia) .
 • Internament involuntari (valoració de la necessitat d’ingrés de una persona en una institució que garanteixi el tractament adequat a la seva patologia i minimitzi els riscos associats a la situació prèvia).

En l’àmbit familiar

 • Guàrdia i custòdia de menors (competència parental de tots dos progenitors en relació a la cura i educació dels fills, atenent a l’opció de custòdia més adequada en funció del superior interès dels menors ).
 • Conflictes i manipulacions familiars (conjunt de símptomes que resulten del procés exercit per un dels progenitors cap als fills, mitjançant diverses estratègies, amb l’objectiu d’impedir o destruir els vincles amb l’altre progenitor. Es valora la possibilitat d’aparició d’aquest procés i la repercussió en l’evolució emocional, conductual i social del menor)
 • Règim de visites i seguiment.
 • Seguiment de la dinàmica familiar
 • Conseqüències psicològiques de la separació o del divorci tant en els menors com en els adults.
 • Privació de la pàtria potestat.
 • Competències parentals (competència d’un dels progenitors en relació a la cura i educació dels fills, en absència d’informació relativa a l’altre progenitor, per impossibilitat de valoració d’un dels dos) .
 • Avaluació de personalitat i estat mental dels progenitors i menors.
 • Relacions materno-filials.
 • Relacions paterno-filials.
 • Avaluació de violència familiar.
 • Plans de parentalitat: assessorament a famílies en procés de separació o divorci sobre com fer-ho, de la millor manera possible, en coherència a l’edat dels fills en comú i del seu grau de maduresa

Busca un psicòleg forense al Principat d’Andorra?

Maria Àngels Babot, la psicòloga forense al Principat d’Andorra. Si necessita un suport a nivell civil i familiar, no dubti en buscar ajuda psicològica forense a Andorra. La psicòloga Maria Àngels li proposa els seus serveis i coneixements per a poder realitzar un informe pericial psicològic.

El Centre d’Atenció psicològica Vincles Andorra

Maria Àngels Babot els proposa la seva ajuda psicològica forense a Andorra la Vella:

BABOT SALVADÓ, M. ÀNGELS 
VINCLES CENTRE D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA 
Av. Meritxell 9, 4t pis 7a porta 
ANDORRA LA VELLA

Per a obtenir més informació sobre Vincles Andorra, la psicologia jurídica i forense així com els informes pericials psicològics que existeixen, reservar una cita o qualsevol altra cosa, no dubteu en trucar a Maria Àngels: 331 784/860 710. o bé a contactar-la per correu electrònic a vinclesandorra@gmail.com. La psicòloga rep a la seva consulta de dilluns a divendres de 9h a 21h.

L’acompanyament psicològic del nen/a i de l’adolescent en cas de separació o divorci dels pares

09.11.2018

La separació dels pares és pels infants i pels adolescents un esdeveniment molt significatiu, que els genera canvis i contrarietats en les seves vides. La psicòloga infantil andorrana Maria Àngels Babot ofereix uns (...)

Llegir més