es ca

Necessita una teràpia matrimonial o de parella a Andorra? Són molts els problemes que poden existir en una parella: gelosia, infidelitat, problemes de comunicació, rutina, etc ...... fins i tot, separació i divorci. La psicòloga Maria Àngels Babot Salvadó l’ajuda a gestionar tots els conflictes mitjançant teràpies matrimonials o de parella a Andorra la Vella.

Crisi, divorci, mediació i comunicació en la parella

Una ajuda professional al Principat per resoldre els seus conflictes de parella

Si vostè té conflictes amb la seva parella i no arriben a resoldre’ls per si mateixos, no dubti en buscar ajuda professional i psicològica a Andorra, una teràpia de parella podria resoldre aquests problemes. A continuació, li exposem un breu resum de les experiències i els coneixements de la psicòloga Maria Àngels en aquesta temàtica.

L’origen dels problemes de parella

Són molts els problemes que poden existir en una parella. La psicòloga Maria Àngels, segons la seva experiència professional en la teràpia matrimonial o de parella a Andorra, ens exposa els conflictes més habituals en consulta.

Els diferents problemes explicats per Maria Àngels

Generalment, no hi ha un problema de parella aïllat que afecti a la relació, sinó que hi ha diverses raons com són: falta de comunicació; distanciament emocional; absència d’expressivitat de l’afecte; discussions sense arribar a cap acord; infidelitat; gelosia; solitud; diferent procés i evolució personals; expectatives posades en la relació de parella que al no complir-se generen frustració, dubtes, desil·lusió i insatisfacció; responsabilitat no equitativa; diferència de criteris per educar els fills; implicació de la família extensa; aïllament social; temps de dedicació irregular en els àmbits (parella, fills, vida personal, vida social ...); relació com a pares però no com a parella; problemes acumulats en el temps que mai s’han parlat i generen malestar; monotonia; adaptació als diferents moments del procés de la parella (naixement i criança dels fills, adolescència dels mateixos, emancipació dels fills, incorporació de nous membres a la família, cura dels pares, malalties, processos de dol, circumstàncies laborals com horaris, desplaçaments, etc.). La rutina en la relació de parella és un altre motiu per requerir un suport professional, ja que pot arribar a ser un element estressant que genera desinterès, manca de motivació, acomodació, desil·lusió ... Quan s’arriba a aquestes circumstàncies, generalment, la relació de parella ja no genera benestar sinó patiment. És aleshores quan és necessari buscar l’ajuda professional d’un psicòleg.

A Andorra, pot iniciar una teràpia matrimonial o de parella amb Maria Àngels, una de les millors psicòlogues del Principat

L’experiència en teràpia matrimonial o de parella de la nostra psicòloga a Andorra, Maria Àngels, li ha permès conèixer que, en moltes ocasions , també se sol sol·licita la seva intervenció quan algun membre de la parella ja s’ha plantejat o bé ha decidit unilateralment que la relació no millorarà i per tant, opta per la separació.
La teràpia matrimonial o de parella s’adapta als conflictes de cada parella.
La psicòloga M. Àngels Babot Salvadó pot ajudar-los a identificar els problemes dins la relació i trobar solucions, escoltar-los... però no buscar culpables.

Les solucions

Si té problemes de parella, no pensi que no hi ha solució. Un psicòleg matrimonial pot ajudar-lo a trobar la solució més òptima, ja sigui a través de la teràpia matrimonial o de la mediació. La comunicació és una de les claus més importants d’una relació de parella satisfactòria. Els membres de la parella han de poder expressar-se, de manera constructiva i oberta, els sentiments, els pensaments, les necessitats, les queixes, etc. Han de permetre escoltar-se, ser assertius, tenir empatia i capacitat per arribar a acords. Han de poder manifestar el seu benestar, però també el seu malestar en la relació per poder resoldre els conflictes conjuntament.

La comunicació, un problema recurrent

Una de les claus més importants en una relació de parella

En moltes ocasions, les discussions i/o les diferències en la relació de parella no s’inicien tant a causa del tema de conversa, sinó degut a la manera en que ens expressem.
En la comunicació amb la nostra parella, una observació, un comentari, una opinió i/o una petició si no la transmetem de manera assertiva i respectuosa, pot ser interpretada com una exigència i/o una crítica, provocant en l’altra persona una reacció negativa i hostil. Si la nostra parella al rebre el missatge, se sent qüestionada, desprestigiada i/o controlada, adoptarà, generalment, una actitud defensiva, de manera que serà molt difícil mantenir un diàleg constructiu, en canvi fàcilment s’ iniciarà una important discussió.
En aquests tipus de situacions, si hem estat la persona que ha iniciat la conversació, és freqüent, que no entenguem el per què d’una resposta tan aversiva i ens sentirem atacats sense motiu aparent. El fet de no comprendre l’actitud de l’altra persona i de no tenir la capacitat per identificar la nostra manca d’habilitat en el moment de comunicar-nos, farà que també canviem la manera d’actuar i de dirigir-nos a la parella a partir d’aquell moment.
Establir una comunicació assertiva requereix de la capacitat d’expressar els sentiments, les emocions o les idees, de manera lliure i amb seguretat, sense demostrar conductes agressives o manipuladores i respectant els drets de l’altra persona.

Les conseqüències segons la psicòloga d’ una comunicació inadequada

El fet de no comprendre l’actitud de l’altra persona i de no tenir la capacitat per identificar la nostra falta d’habilitat en el moment de comunicar-nos, farà que també canviem la manera d’actuar i de dirigir-nos a la parella a partir d’aquest moment.
En un inici és probable que demanen el per què, però al mostrar el nostre desacord, es desencadenarà un seguit de retrets que, majoritàriament, no faran tan sols referència al tema tractat, sinó que seran acusacions d’altres conflictes permanents en el temps, que no s’han resolt mai i que continuen estant presents en el sí de la relació de parella, revivint-los cada vegada que hi ha una discussió.
Quan aquests episodis, cada vegada, es donen amb més freqüència dins la parella, hem d’adonar-nos que la relació ha entrat en un procés lent de deteriorament i que com més avanci, més malestar i patiment ens provocarà.
Arribar a aquests enfrontaments com a parella i de manera reiterada, implica un desgast físic i emocional molt important per ambdues persones, per tant el més aconsellable es requerir la intervenció professional. No esperi que la seva relació estigui del tot deteriorada abans de considerar l’opció d’una teràpia matrimonial o de parella. A Andorra, Maria Àngels estarà encantada de poder ajudar-los a resoldre els seus conflictes de parella.

Com optar per la solució més adequada?

La psicòloga Maria Àngels li proposa dues solucions per resoldre els seus conflictes de parella: la teràpia de parella i la mediació.

La teràpia de parella per resoldre la seva crisi matrimonial

En la teràpia de parella s’ensenyen estratègies per reconstruir la relació com són habilitats de comunicació, resolució de conflictes, realització d’activitats agradables, expressió constructiva de sentiments i pensaments tant positius com negatius ... .No es busquen culpables, sinó que es treballa en la identificació dels problemes per poder buscar solucions, el que implica, habitualment, canvis de comportament. En la teràpia matrimonial és important saber quin coneixement té cada membre de si mateix i de l’altre; la història de vida personal i conjunta; la resolució de conflictes interns aliens a la relació però que influencien en ella; les dificultats de manera individual, si és necessari...
En els casos en que es decideixi una ruptura definitiva, en la teràpia de parella es treballarà per a que aquesta s’efectuï de la manera més adequada, evitant al màxim el patiment que poden sentir els dos membres de la relació i afavorint una separació amistosa.

Com funciona?

Per portar a terme una teràpia de parella és necessària la predisposició i l’interès, per part de les dues persones que la formen, de voler resoldre els conflictes, ja que en cas contrari, no s’obtindran resultats satisfactoris. Es proporcionen estratègies per evitar els conflictes i les crisis de parella (identificar i modificar el sistema d’interacció i de comunicació), de manera que no s’acabi desencadenant en el temps, una ruptura definitiva.
Al iniciar la teràpia, es valora si es pot recuperar de nou el nivell de benestar amb la parella i, per tant, continuar la relació, o bé, hem d’ ajudar-la a prendre una decisió que pot ser la separació, si algun dels seus integrants no pretén prosseguir. Si el desenllaç és la separació, la teràpia se centrarà, principalment, en la gestió de les emocions i en l’adaptació a la nova situació.

Les diferències entre les dues solucions

Hi ha una alternativa a la teràpia de parella que és la mediació. Seguidament s’explicaran breument les diferències entre la teràpia i la mediació matrimonial, segons la psicòloga andorrana Maria Àngels.
A diferència de la mediació, la teràpia de parella tracta les emocions, els sentiments i els pensaments de cada membre de la parella; la història de vida personal i conjunta dels mateixos; la resolució de conflictes interns aliens a la relació però que influeixen en ella; les dificultats de manera individual, etc. En canvi, la mediació no pretén solucionar les divergències emocionales.
Per a poder declinar-se per una teràpia de parella o una mediació, un criteri pot ser basar-se en el propòsit que tenen els membres de la parella, tot i que és difícil marcar una clara línia divisòria, ja que, de vegades, en la teràpia de parella, s’ha d’intervenir per a que el diàleg sigui cordial i civilitzat; igual que en la mediació, de vegades, s’ha d’utilitzar alguna eina terapèutica. Si la parella considera que les seves divergències no tenen solució o bé no pretenen resoldre-les, és recomanable una mediació per poder arribar a acords; i si la parella busca una reconciliació, és recomanable una teràpia de parella. No obstant això, cal saber que una opció no discrimina automàticament l’altra, ja que en l’experiència professional de la psicòloga Maria Àngels, en algun cas, mitjançant la mediació s’ha resolt algun conflicte de comunicació i la parella es dóna una segona oportunitat.

Maria Àngels li transmet un últim missatge relatiu a la seva teràpia matrimonial a Andorra: en la relació de parella s’han d’acceptar els desacords i les divergències com a part d’aquesta, però no convertir-los en motiu de rancor, menyspreu. Si la comunicació es basa en retrets, desqualificacions, sarcasmes, actituds defensives, pensaments irracionals, és impossible arribar a un consens per millorar la relació.

Vol solucionar els seus problemes de parella i busca un psicòleg per a una teràpia matrimonial o una mediació a Andorra?

Maria Àngels, la psicòloga de teràpia de parella al Principat

Si té algun dels problemes esmentats en aquest article amb la seva parella, no dubti en buscar ajuda professional, ja sigui de manera unilateral o d’acord amb la seva parella. La psicòloga Maria Àngels li proposa els seus serveis i coneixements per a poder iniciar una teràpia de parella a Andorra i trobar una solució als seus problemes.

La seva teràpia matrimonal o de parella amb Vincles Andorra

Maria Àngels els proposa una teràpia matrimonial o de parella a Andorra la Vella:

BABOT SALVADÓ, M. ÀNGELS
VINCLES CENTRE D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Av. Meritxell 9, 4t pis 7a porta
ANDORRA LA VELLA

Per a obtenir més informació sobre Vincles Andorra, les teràpies de parella o mediació, reservar una cita o qualsevol altra cosa, no dubti en trucar a Maria Àngels: 331.784 / 860.710 o bé escriure un email a vinclesandorra@gmail.com

L’acompanyament psicològic del nen/a i de l’adolescent en cas de separació o divorci dels pares

09.11.2018

La separació dels pares és pels infants i pels adolescents un esdeveniment molt significatiu, que els genera canvis i contrarietats en les seves vides. La psicòloga infantil andorrana Maria Àngels Babot ofereix uns (...)

Llegir més